Warning: file_get_contents(https://eggbkr.com/nbam.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /home/peppapigvideos/public_html/index.php on line 189

เตือนรับมือโรคแอนแทรคโนสในกาแฟ

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 수원오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 성남오피 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 수원룸싸롱

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456481

x

เตือนรับมือโรคแอนแทรคโนสในกาแฟ

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศเย็นลงมีหมอกตอนเช้า และมีฝนตกบางพื้นที่ระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส จะพบในระยะที่ต้นกาแฟเริ่มติดผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต อาการที่ใบ พบได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล เนื้อเยื่อกลางแผลตาย ถ้ารุนแรงแผลขยายขนาดเป็นแผลใหญ่ ทำให้ใบแห้งไหม้ทั้งใบ อาการที่กิ่ง จะพบบนกิ่งเขียวไหม้ ทำให้ใบเหลืองและร่วง กิ่งเหี่ยวและแห้งทั้งกิ่ง อาการที่ผล พบได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่ เริ่มแรกผลจะมีจุดสีน้ำตาลเข้ม หากรุนแรง จุดขยายรวมกันเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอน เนื้อเยื่อแผลยุบตัว กรณีพบที่ผลอ่อนจะทำให้ผลไม่พัฒนาเป็นเมล็ดและเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ผลยังคงติดอยู่บนกิ่งต้นกาแฟ ส่วนพบที่ผลแก่จะทำให้ผลสุกแก่เร็วขึ้น

สำหรับต้นกาแฟระยะติดผล เกษตรกรควรหมั่นสำรวจและป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟสม่ำเสมอ เนื่องจากมอดเจาะผลกาแฟจะทำให้ผลเกิดบาดแผลที่เป็นช่องทางให้เชื้อราเข้าทำลายผลได้มากขึ้น จากนั้น เกษตรกรควรตรวจแปลงปลูกและเก็บผล ตัดแต่งกิ่ง ใบ ดอก และส่วนที่เป็นโรคที่ร่วงอยู่ใต้ต้น นำไปทำลายอีกทั้งควรรักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสมเพื่อรักษาระดับความชื้นและช่วยป้องกันการเกิดโรค

กรณีพบโรคเริ่มระบาดที่ใบ กิ่ง ดอก และผลอ่อน ให้เกษตกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และควรหยุดพ่นสารเมื่อผลกาแฟเริ่มแก่จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม ใบ และเก็บผลที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อให้โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และแสงแดดลอดผ่านได้ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้ต้นกาแฟมีความแข็งแรง

เกษตรฯเร่งชงครม.ใช้วันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 천안오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 울산안마 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 수원풀싸롱

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456485

x

เกษตรฯเร่งชงครม.ใช้วันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่นราธิวาส หนุนโรงเรียนสอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนนำไปใช้ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. ดึงวันแมป เข้ามาแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนทั่วประเทศ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดที่จะร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้ในการสอนให้กับเด็กนักเรียน ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด และให้เด็กนักเรียนนำไปเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไก่ไข่ ซึ่งจะมีการฝึกให้กับเด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในส่วนการส่งเสริมการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ อาจนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และอาจขยายต่อในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน และนำไปพัฒนาสู่แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงได้ในอนาคต

จากนั้นได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสุไหปาดี เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินและพื้นที่ที่มีปัญหาจากเกษตรกร อีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปข้าว และพบปะเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวหอมกระดังงา ณ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งจากการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินจำนวนมาก เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เร่งรัดในการจัดรูปที่ดินให้กับเกษตรกรให้เร็วที่สุดโดยยอมรับว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนจำนวนมาก และขณะนี้มีทั้งพื้นที่อุทยาน พื้นที่กรมป่าไม้ ทับซ้อนกับพื้นที่ของ ส.ป.ก. จำนวนมาก จนเป็นปัญหาต่อการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทางรัฐบาลกำลังเร่งรัดในการแก้ปัญหาในส่วนพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมด โดยจะให้ใช้มาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในอัตราส่วนเดียวกันทั้งหมด คือในมาตรส่วน 1 ต่อ 4,000 หรือวันแมป เพื่อป้องกันการทับซ้อนเบื้องต้นได้เสนอแนวทางต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบและเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการนำเสนอต่อ ครม.ให้เร็วที่สุด และคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้

“ในส่วนปัญหาที่ดินทำกินของพื้นที่ จ.นราธิวาส จากนี้ไปจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด และต้องมีความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร และจะต้องมีความโปร่งใส ขณะเดียวกัน พื้นที่อื่นๆ การจัดสรรที่ดินก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกันและจากนี้ไปพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งหมดที่เหลืออีก 20,000 กว่าไร่ ต้องมีการจัดสรรที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยจะดำเนินการให้หมดภายใน 180 วัน”ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ส่องเกษตร : บริหารขาประจำแบบขาจร

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 전주오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 전주오피 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 인천안마

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456484

x

ส่องเกษตร : บริหารขาประจำแบบขาจร

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ย่างเข้าสู่ปลายพฤศจิกายน อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปีใหม่ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ส่วนข้าวอายุสั้น เช่น กข.15อาจเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ 105 อยู่ในช่วงของการก็บเกี่ยวพอดี ฤดูเก็บเกี่ยวเป็นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก กลไลตลาดจะเริ่มชัดเจนขึ้น พอผลผลิตออกมามาก ราคาก็ตกต่ำลงไป หรือในบางช่วงอาจมีคนทำให้ราคาตกต่ำลง โดยที่เกษตรกรได้แต่มองตาปริบๆ ปัญหาของเกษตรกรไม่ได้เริ่มหลังผลผลิตออกสู่ตลาด แต่เริ่มตั้งแต่การปลูกเลยทีเดียว เมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาได้ สู่ทุ่งรวงทอง ปัญหาที่ตามมาคือเครื่องเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน กระทบไปถึงคุณภาพของข้าว ทั้งการเก็บเกี่ยวในขณะที่ยังไม่สุกแก่เต็มที่หรือการเก็บเกี่ยวเมื่อเลยระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งหมดนี้ ต่างก็กระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับทำให้ต้องมีการใช้ถนนสาธารณะเพื่อเป็นลานตากข้าวตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เกษตรกรต้องดิ้นรนช่วยตนเอง ผ่านองค์กรเกษตรกรทั้งสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน บางแห่งอาจได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยเหลือบริหารจัดการกันไป

ในบรรดาปัญหาเหล่านี้ เรื่องราคาผลผลิตตกต่ำเป็นเรื่องที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่โครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีอยู่หลายโครงการมาก แต่โครงการเหล่านี้คล้ายจะไม่เอื้อต่อกัน เป็นโครงการที่เป็นชิ้นๆ ของใครของมันไม่ว่าจะเป็นโครงการชะลอการขายข้าว การประกันรายได้ โดยหลักการเหมือนจะแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ก็ยังมีช่องว่าง พอที่จะให้ผู้กว้างขวางในวงการค้าข้าวสอดแทรกเข้ามา ทำให้ตลาดการค้าข้าวสะเทือนได้ เช่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ ส่งผลให้ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ลดลงไปอย่างน่าใจหาย แต่เสียงของเกษตรกรเหล่านี้อาจดังไม่พอ ไม่เหมือนกับกรณี 3 สาร หรือชวนคิดได้ว่าปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาปกติ เกิดขึ้นเป็นประจำ จึงไม่สามารถสร้างกระแสขึ้นในสังคมได้ ไม่เหมือนเรื่องของ 3 สาร ที่โต้กันผ่านสื่อจนไม่เหลือพื้นที่สื่อให้กับประเด็นความเดือนร้อนเดิมๆ ที่ไม่เคยแก้ไขให้สำเร็จได้เลย

หลังการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรจะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง สำหรับแล้งนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ต่างออกมาเตือนว่าปีนี้แล้งแน่ น้ำทำนาปรังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ได้ตกเหนือเขื่อนทำให้ไม่สามารถกักเก็บได้ สำหรับเกษตรกรในเขตอีสานตอนล่าง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในฤดูฝนที่ผ่านมา เรือกสวนไร่นาเสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อน้ำลดก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้แล้ว หลายหน่วยงานรวมทั้งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านั้น โดยจะสนับสนุนให้ปลูกพืชอายุสั้นที่สามารถใช้ความชื้นที่มีอยู่ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้กลับมาบ้าง ผ่านไป 2 เดือน คำสัญญาหน้าฝนก็จางหายไปกับฝน ยังไม่มีสัญญาณใดๆ เกิดขึ้น พร้อมกับความชื้นในดินก็ระเหยไปกับสายลมและแสงแดดที่แผดเผาของฤดูหนาว ครบปีอีกครั้งเกษตรกรเหล่านี้ ยังไม่ได้ผลตอบแทนจากทุน คือ ที่นา ที่เขามีอยู่เลย แล้วจะใช้ชีวิตในฤดูต่อไปอย่างไร เมื่อไม่มีงานไม่มีผลตอบแทนจากไร่นา สิ่งที่ตามมาคือการดิ้นรนเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อหารายได้จากการรับจ้างต่างๆ แทน หากวัฎจักรนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก ความสิ้นหวังในการทำการเกษตรจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และซ้ำเติมให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและปัญหาครอบครัวตามมาไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อพิจารณาการเตรียมการขอหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย และโครงการอื่นๆ อีกมาก ประเด็นสำคัญที่คล้ายๆ กัน คือ ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่จะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเข้าถึงและนำไปเพาะปลูกได้ โดยไทยเรายังต้องนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดจากต่างประเทศ โดยที่ภาครัฐเข้ามาดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการเหล่านี้น้อยมาก นัยว่าเป็นการสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคเอกชน สิ่งที่ตามคือการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการได้อย่างจริงจังเข้มงวดเพียงใด ทุกอย่างๆ ก็จะวนๆ และตกไปที่เกษตรกรในที่สุด ไม่ต่างจากสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรจะก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร จะมีเกษตรกรกี่รายที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาประจำๆ ที่ท้าทายความสามารถของขาจรที่เข้ามาบริหารจัดการ อย่าคิดแค่ฉาบฉวยบนผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มองลึกลงในแววตาแห่งความหวังของเกษตรกร ก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะทำให้อาชีพการเกษตรล่มสลายไปจากสังคมไทย

สมชาย ชาญณรงค์กุล

สทนช.-พด.เซ็นMOUร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำทั้งปท.

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 광주오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 부천오피 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 부산룸싸롱

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456483

x

สทนช.-พด.เซ็นMOUร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำทั้งปท.

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้แผนที่และหรือข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า จากการที่สทนช.ร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานด้านน้ำมากกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พบว่า ฐานข้อมูลที่ได้จากหลากหลายหน่วยงานนั้น มีประโยชน์มากในการนำมาต่อยอดบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงมีแนวคิดนำฐานข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับภารกิจก้าวต่อไปของ สทนช. ตามบทบาทที่เพิ่มขึ้นจากพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำด้วย และเห็นว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านแผนที่และมีฐานข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินของทั้งประเทศ รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและมีค่าความแม่นยำสูง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) สำหรับนำมาประกอบการวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศในระดับลุ่มน้ำและจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งอนาคต สทนช. และกรมพัฒนาที่ดิน จะมีความร่วมมือในการทำงานด้านอื่นๆ ต่อไป

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสทนช.จัดหาแหล่งน้ำสาธารณะให้ชุมชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) และเนื่องจากกรมมีข้อมูลพื้นฐานด้านแผนที่และการใช้ที่ดินจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลต่อยอดเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับภาครัฐให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้แผนที่และหรือข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับกรมพัฒนาที่ดิน มีระยะเวลา 10 ปี โดยมีกรอบความร่วมมือดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนและให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้ (1)ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 25,000 (2)ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 25,000 (3)ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 (4)แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 (5)แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 (6)หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน (7)แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (8)ข้อมูลดิน และ(9) แผนที่แสดงชั้นความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ

สหกรณ์ศรีสะเกษระดมสมอง ทำแผนแก้ปัญหาการบริหารงาน

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 청주오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 인천오피 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 울산오피

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/456478

x

สหกรณ์ศรีสะเกษระดมสมอง ทำแผนแก้ปัญหาการบริหารงาน

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อประมวลผลการพิจารณาปัญหา/อุปสรรคและข้อบกพร่อง กำหนดแนวทางแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อภิปรายอย่างกว้างขวาง เห็นชอบร่วมกันให้สหกรณ์นำข้อสังเกตแนะนำ จากที่ประชุม ไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมอบภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดระยะที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ให้สหกรณ์ กำหนดเป็นวาระหนึ่งเพื่อติดตามผลดำเนินงาน ในคราวที่จัดประชุม เป็นประจำทุกเดือนมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง ที่ประชุมกำหนดให้จัดประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นประจำ อย่างน้อยทุกสามเดือน

นอกจากนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษยังแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ คอยกำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ขึ้น

คุณแหน : 30 กันยายน 2562

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 부천오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 부천풀싸롱 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 강남룸싸롱

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/443937

คุณแหน : 30 กันยายน 2562

คุณแหน : 30 กันยายน 2562

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ll พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 2 ต.ค. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร…

ll พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต จะรับนิมนต์เป็นวิทยากรพิเศษ นำชมวัดและสถานที่สำคัญย่านกุฎีจีน ในโครงการสองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน ของวัดประยุรวงศาวาส ร่วมกับ ททท. และกระทรวงศึกษาธิการ 18 ต.ค. 17.30 น. ได้ข่าวมีคนสนใจสมัครร่วมโครงการนี้กันจำนวนมาก…

ll ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ต.ค. หอประชุมจุฬาฯ…

ll องคมนตรี อำพน กิตติอำพนและภรรยากษมน พาหลานสาว “มะลิหอม”กลับไปย้อนรอยอดีตที่ Perth Australia7 วัน ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมของหลานให้คุณปู่พาไปห้องสมุดที่เคยไปประจำ ทริปนี้คุณปู่เลยจัดหนักให้หลานโดยเฉพาะ…

ll ในยุคดิจิทัลบูมแบบนี้ สุนทร ทองมี M.D. เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น ปลื้มสุดเพราะไปไหนก็ถูกถามแต่เรื่องซันแนล กล้องอัจฉริยะระบบจดจำ ตรวจจับใบหน้า ด้วย AI ที่เป็นตัวแทนนำเข้ามาจำหน่ายเพียงผู้เดียวในไทย เพราะเป็นเทรนด์ใหม่ของการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ใครสนใจคลิกดู http://asd.co.th/sunell/ ต่อไปนี้คุณนายจะได้มีสถิติว่าคนรถและคุณผู้ชายกลับบ้านออกบ้านกี่โมง เพราะจับทั้งใบหน้าและทะเบียนรถเอาข้อมูลมาประมวลผลได้ด้วย…

ll เพื่อนๆ ร่วมยินดีกับ ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์ ดอกเตอร์ป้ายแดง จากหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ ซึ่งใช้เวลาพากเพียรถึงเกือบ 5 ปีจนสำเร็จ…

ll เพื่อนๆ DigitalCEO #1 จองคิวเลี้ยงยินดีกับ ดร.ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.). ส่วนเพื่อนๆ DigitalCEO#2 ไปร่วมยินดีกับ อภิญญา สุจริตตานันท์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคนล่าสุด…

ll สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ นำพนักงานสยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่าย ไปมอบถุงยังชีพ 4,200 ชุด ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร พิษณุโลก และพิจิตร … ส่วน ธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ ส่งไข่ไก่คุณภาพดีจาก แสงทองสหฟาร์ม จำนวน 15,000 ฟอง มอบให้ ผู้ว่าฯสฤษดิ์ วิฑูรย์ ไปช่วยเหลือประชาชนใน จ.อุบลราชธานี…ll

คุณแหน

แพทย์มธ.เผยวิทยาการใหม่รักษาโรคหัวใจ ลดอัตราการเสียชีวิต

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 성남오피 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 업소사이트 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 성남오피

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/443926

แพทย์มธ.เผยวิทยาการใหม่รักษาโรคหัวใจ ลดอัตราการเสียชีวิต

แพทย์มธ.เผยวิทยาการใหม่รักษาโรคหัวใจ ลดอัตราการเสียชีวิต

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข (16 กันยายน 2561) พบว่ามีจำนวนคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คนมีอัตราการเสียชีวิตถึง 20,855 คนต่อปีหรือชั่วโมงละ 2 คน และด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่มีจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสถานการณ์ความแออัดของห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข จากสถิติปี 2559 พบว่าในประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการรักษาในห้องฉุกเฉินอยู่ที่458 : 100,000 ประชากร และพบว่าเกือบร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน การพบผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินที่เข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก ไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องฉุกเฉินเพื่อให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ดังนั้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันการพิจารณาคัดแยก (Triage) ว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่แท้จริงหรือไม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ หุตะยานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผยว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่เข้ารับการตรวจแบบทั่วไป และกลุ่มที่เข้ารับการตรวจแบบฉุกเฉิน การตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเหล่านี้ แพทย์จะอาศัยการตรวจสอบประวัติ ลักษณะอาการของผู้ป่วย ลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพิจารณาว่ามีการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อหัวใจหรือไม่ โดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของระดับสารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ ปัจจุบันจะเป็นการตรวจวัดสารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจแบบ highsensitivity cardiac troponin T ที่ให้ผลการตรวจวัดอย่างละเอียดและมีความแม่นยำ สามารถนำมาใช้กับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบ 0 และ1 ชั่วโมง (0h/1h algorithm) ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัยภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันที่ส่งผลให้เกิดลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตายดังกล่าว จากเดิมที่ต้องรอการแปลผลการเปลี่ยนแปลงของสารบ่งชี้โรคหัวใจ 3-6 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ก็ลดลงเป็นที่1 ชั่วโมง

“แนวทางการรักษาดังกล่าวให้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ ประการแรกหากแพทย์สามารถให้การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะโรคซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อนสูงหรือไม่ภายในระยะเวลาที่สั้นลง จะส่งผลให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไปได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันหากผลการตรวจเลือดไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ high sensitivity cardiac troponin T การตั้งสมมุติฐานที่ว่าผู้ป่วยอาจมีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้น อาจมีความเป็นไปได้น้อย แพทย์ก็จะสามารถมุ่งประเด็นสู่การหาสาเหตุอื่นที่สามารถอธิบายอาการของผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเช่นกัน แทนที่จะต้องรออีก 2-3 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าการวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้นดังกล่าวจะสามารถบรรเทาความไม่สบายใจ การลังเลสงสัย และความกังวลของทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติของผู้ป่วย จากการรอฟังผลจากแพทย์ลงไปได้อย่างมาก

ประโยชน์ประการที่ 2 การที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเร็วขึ้น และได้รับการส่งต่อไปยังตำแหน่งที่ควรได้รับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการพิจารณาให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแพทย์และบุคลากรในห้องฉุกเฉินจะมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยหนักรายอื่นเพิ่มขึ้น ลดปัญหาความแออัดของห้องฉุกเฉินได้อย่างมาก และส่งผลดีต่อระบบการรักษาดูแลผู้ป่วยโดยรวม”

ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินชนะศรีวิไลทนต์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ปัญหาที่พบได้ในห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็คือการมีผู้ป่วยมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยต้องรอที่ห้องฉุกเฉินเพื่อรับการวินิจฉัย ดูแล และรักษา เป็นเวลานาน สาเหตุมักมาจากจำนวนเตียงภายในหอผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ปัญหานี้เราเรียกว่า Emergency DepartmentOvercrowding ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บเค้นบริเวณหน้าอกถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีภาวะการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ การได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วจึงมีความสำคัญมาก ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและต้องรอที่ห้องฉุกเฉินเป็นเวลานานนั้น มักพบผลลัพธ์ที่ไม่ดีในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่อยู่ในห้องฉุกเฉินภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า

การตรวจวัดสารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจแบบhigh sensitivity cardiac troponin Tที่มีความไวสูงสามารถช่วยแพทย์ตรวจพบความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจที่จะเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย การนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบ 0 และ 1 ชั่วโมง (0h/1h algorithm) มาปรับใช้สำหรับผู้ป่วยที่สงสัยภาวะโรคหัวใจในห้องฉุกเฉินนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดอัตราการเสียชีวิตและลดปัญหาสถานการณ์ความแออัดภายในห้องฉุกเฉิน อันนำไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินต่อไป

Good news : ยิ้มกันวันอาทิตย์

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 강남마사지 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 청주마사지 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 광주안마

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/443779

Goodnews : ยิ้มกันวันอาทิตย์

Goodnews : ยิ้มกันวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

สายตาเย็นชา : เกรธา ธุนเบิร์ก สาวน้อยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน ส่งสายตาแสนเย็นชาขณะจ้องมองไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างที่ผู้นำสหรัฐเตรียมเข้าร่วมการประชุมด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติ เพราะไม่พอใจ ที่ทรัมป์และบรรดาผู้นำโลกไม่เร่งแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

อาร์ชีน้อย : เมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ อุ้มเจ้าชายน้อยแฮร์รี่ พระโอรส โดยมีเจ้าชายแฮร์รี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์อยู่เคียงข้าง ระหว่างเตรียมพบกับอาร์คบิชอป เดสมอนด์ ตูตู ที่นครเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

ศิลปะส้นสูง : รองเท้าส้นสูง 440 คู่ ถูกนำมาจัดแสดงเป็นผลงานศิลปะบนกำแพง ฝีมือวาฮิต ทูน่า ศิลปินชาวตุรกี เพื่อเป็นตัวแทนผู้หญิง 440 คน ที่ถูกฆาตกรรม
ในตุรกีตลอดปี 2018 เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ตุรกี

เชียร์คนนี้ : สตรีสองคนพร้อมกับคัตเอาท์รูปใบหน้าขนาดใหญ่ของ พีท บัตติเกจ นายกรัฐมนตรีเมืองเซาท์ เบนด์ รัฐไอโอวา และผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ก่อนการรณรงค์หาเสียง ที่เมืองนิวตัน รัฐไอโอวา

คุณแหน : 29 กันยายน 2562

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 인천안마 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 대구안마 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 유흥사이트

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/443806

คุณแหน : 29 กันยายน 2562

คุณแหน : 29 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ll น้อมนำพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในหนังสือ ๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท “การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ และความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่… ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทัน
รู้สึกตัว”…

ll “ไม่เคยคิดถึงประโยชน์ตัวเอง ไม่คิดถึงความเสี่ยงตัวเองครอบครัวก็เป็นห่วง แต่เขาก็ยอมเพราะสละตนเองไปแล้วครอบครัวก็สละตนเองให้กับประเทศชาติแล้ว ฯลฯ และเลือกตั้งได้อาทิตย์เดียวรัฐบาลสหรัฐเป็นประเทศแรกๆ ที่ออกแถลงการณ์ ยอมรับผลการเลือกตั้ง ฯลฯ”คำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม คราวเมื่อไปประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกา …

ll “จะใช้เวลาอภิปราย (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓) กี่วันขึ้นอยู่กับวิป ทั้ง ๒ ฝ่ายที่จะบริหารเวลาด้วยตัวเองแต่ ๕ วันในขั้นลำดับการไม่เคยมี ผมว่าเป็นการขออภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าหรือไม่”ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร…

ll เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คนใหม่ นาม ดิสทัต โหตระกิตย์ ได้รับการแนะนำให้คนไทยที่สหรัฐอเมริกาจากนายกรัฐมนตรีและยังกล่าวว่า ที่เลือกคนนี้เพราะเป็นเลขาธิการกฤษฎีกาเก่า รู้กฎหมายทุกอันไม่อย่างนั้นนายกฯจะถูกต้ม…

ll ด้วยความขอบคุณแก่ ดร.นิว.(ศุภณัฐ อภิญญาณ) นักวิจัยจากสถาบัน NAS Center กล่าวถึงเรื่องม็อบไทยเทียม ทำให้ท่านๆ เราๆ ได้รู้ถึงก้นบึ้งของฝ่ายค้านบางพรรค ว่ามีความคิดอย่างไร ใครทำกรรมชั่วก็รับไปเองละกัน…

ll ผบ.ร.๒๙ พัน ๑ พ.ท.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผู้ซึ่งได้รับเกียรตินิยมรร.เสนาธิการทหารบก สหรัฐฯ นำทีมทหารไทย ๑๓๘ ชีวิต ร่วมฝึกJRTC (Joint Readiness Training Center)ร่วมกับกำลังพล ๕,๐๐๐ นาย จากสหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, อังกฤษ ฯลฯ…

ll ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิฯ คนที่ ๒ กล่าวถึงชยุต สืบตระกูล สิ้นสุดการเป็น สว. ตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุก ขอแสดงความเสียใจด้วย…

ll ร่วมอาลัยและเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย ปิยะ อังกินันทน์ อดีตสส.เพชรบุรี ๖ สมัย มีพิธีบำเพ็ญกุศลณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ถ.ดำเนินเกษมอ.เมือง จ.เพชรบุรี …ll

น้องนิ่ง….นิ่ง….

Health News : ควันไฟป่าอินโดนีเซียกระทบสุขภาพเด็ก

Published November 27, 2019 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 부산안마 by SoClaimon ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 대구안마 ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 인천오피

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/443804

Health News : ควันไฟป่าอินโดนีเซียกระทบสุขภาพเด็ก

Health News : ควันไฟป่าอินโดนีเซียกระทบสุขภาพเด็ก

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ เตือนว่า ไฟป่าที่กำลังโหมไหม้อยู่ในอินโดนีเซียขณะนี้ทำให้เด็กเกือบ 10 ล้านคน เสี่ยงภัยจากมลพิษทางอากาศ เพราะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจำนวนมหาศาล ในจำนวนนี้ 1 ใน 4 อายุต่ำกว่า 5 ขวบ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะบอร์เนียวเด็กเล็กมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่ ส่วนสตรีมีครรภ์อาจคลอดก่อนกำหนดและทารกอาจมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ คุณภาพอากาศย่ำแย่กำลังเป็นปัญหาร้ายแรงและรุนแรงของอินโดนีเซีย แต่ละปีเด็กหลายล้านคนสูดอากาศพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ขาดเรียน มีผลระยะยาวทางร่างกายและสติปัญญา นอกจากนี้การที่โรงเรียนต้องปิดทั่วประเทศก็ทำให้ขาดเรียนเช่นกัน แม้ทางการได้ส่งบุคลากรหลายแสนนายและเครื่องบินทิ้งน้ำดับไฟป่าที่เกิดจากการถางแล้วเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น ควันไฟยังแผ่ปกคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย

%d ️강남안마|강남룸싸롱|대구마사지 강남안마 bloggers like this: